Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Regaty Zawiadomienia o Regatach Długodystansowe Mistrzostwa Polski w klasie Delphia24 One Design – CELLFAST CUP oraz Puchar Soliny 2013
formats

Długodystansowe Mistrzostwa Polski w klasie Delphia24 One Design – CELLFAST CUP oraz Puchar Soliny 2013

Długodystansowe Mistrzostwa Polski w klasie Delphia24 One Design – CELLFAST CUP oraz Puchar Soliny 2013

Organizatorem regat jest firma CELLFAST oraz firma STARTELECOM w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Regatowym Delphia 24. Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Solińskim w miejscowości Polańczyk na terenie Bazy Bieszczadzkiego WOPR dnia 30.08 – 1.-09. 2013 roku..

1. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013-2016, Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją Żeglugi oraz Przepisami Klasy DELPHIA 24 ONE DESIGN.

2. REKLAMOWANIE
Organizator ma prawo wymagać noszenia reklam przez siebie dostarczonych zgodnie z Kodeksem Reklamowania ISAF.

3. ZGŁOSZENIA
3.1 Regaty rozegrane zostaną w klasach Delphia 24 OD, Omega, T1, T2, T3 i klasie Sport.
3.2 Zgłoszenia do regat na drukach dostarczonych przez organizatora, dla klasy Delphia 24 OD będą przyjmowane w biurze regat w budynku Bazy Bieszczadzkiego WOPR, w Polańczyku w dniach 29.08. (czwartek) w godz. 18.00 – 20.00 i 30.08. (piątek) w godz. 8.00 – 9.00. , dla klas Pucharu Soliny zapisy prowadzone będą w dniu 31.08. ( sobota ) w godz. 8.00 – 9.00.

3. 3 Wpisowe do regat wynosi:
Delphia 24 OD – 300,00 zł cena z opłatami portowymi.
Puchar Soliny –  40 od jachtu + 15 zł od członka załogi.

4. PROGRAM  REGAT

4.1 Program regat będzie następujący:

Czwartek 29.08.2013 r. 18.00-20.00 Przyjmowanie zgłoszeń klasy Delphia 24 OD
Piątek 30.08.2013 r.

8.00- 9.00 Przyjmowanie zgłoszeń klasy Delphia 24 OD

9.30 Odprawa dla klasy Delphia 24 OD

10.00 Uroczyste Otwarcie Regat dla klasy Delphia 24 OD

11.00 Wyścigi dla klasy Delphia 24 OD

Sobota 31.08.2013 r. 8.00 – 9.00  Przyjmowanie zgłoszeń do  Regat dla Klas startujących w Regatach o Puchar Soliny.

10.00 Uroczyste Otwarcie Regat oraz odprawa dla Klas startujących w Regatach o Puchar Soliny.

11.00 Wyścigi dla wszystkich klas
Niedziela 1.09.2013 r.

10.00 Wyścigi dla wszystkich klas

15.00 Zakończenie regat

4.2 Planowane jest rozegranie 6 wyścigów długodystansowych,

4.3 W dniu 1.09.2013 r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13.30.

5. MIEJSCA POSTOJU JACHTÓW I LAWET
Jachty i lawety  muszą stacjonować w przyznanych im miejscach wyznaczonych przez organizatora

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi oraz mapka  będzie dostępna w biurze regat w trakcie procedury zgłoszeniowej.

7. PUNKTACJA I FORMAT REGAT
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu długodystansowego
a) W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu będą liczone do jego punktacji końcowej,
b) W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony,

8. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji u Organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

9. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

10. NAGRODY
Regulamin nagród zostanie ogłoszony w dniu rozpoczęcia regat.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalania uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

12. UBEZPIECZENIE
Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na okres regat

13. ORGANIZATOR
Regaty są zaliczane do cyklu Regat o PUCHAR  POLSKI KLASY DELPHIA 24 ONE DESIGN 2013  oraz Pucharu Soliny. Organizatorem Regat jest firma CELLFAST oraz firma STARTELECOM.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Długodystansowe Mistrzostwa Polski w klasie Delphia24 One Design – CELLFAST CUP oraz Puchar Soliny 2013 została wyłączona  comments