Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Informacje Zarządu Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków
formats

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków

Published on 17/03/2014 by in Informacje Zarządu

Zarząd SRD 24 informuje, iż Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24 odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2014 r. o godz. 15:30 w pierwszym terminie lub o godz. 15:45 w drugim terminie.

Miejsce zebrania: STADION NARODOWY podczas trwania wystawy ’’Wiatr i Woda’’, 03–901 Warszawa, ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 Loża nr 106 Poziom +1

 Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa SRD 24.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
 7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i postawienie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Dyskusja nad działalnością Zarządu w minionej kadencji.
 10. Powzięcie lub odrzucenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Wybór Prezesa SRD 24.
 12. Wybór Zarządu SRD 24.
 13. Wybór Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej SRD 24.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Przyjęcie wniosków i zakończenie zebrania.

Przypominamy o konieczności zapłacenia składki członkowskiej

Konto bankowe: Bank BPH 12 1060 0076 0000 3200 0113 9560

Wysokość składki członkowskiej:
Składka w wysokości 60,00 zł. – obowiązuje do końca 2013 roku,
Składka w wysokości 100,00 zł. – zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków z 31‑05-2013 r. obowiązuje od 2014 roku.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków została wyłączona  comments