Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Regaty Zawiadomienia o Regatach APOTEX CUP – Pierwsze regaty Pucharu Polski Klasy D24 OD
formats

APOTEX CUP – Pierwsze regaty Pucharu Polski Klasy D24 OD

APOTEX CUP
Turawa, 24-25.05.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. Organizator
Apotex Polska przy współpracy Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24.

2. Miejsce i akwen
Regaty Apotex Cup odbędą się w dniach: 24-25.05.2014r. na wodach jeziora Turawskiego
Bazą regat będzie Przystań Żeglarska „Grobla” w Turawie-Rybaczówce.

3. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF, przepisami pomiarowymi związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, instrukcją żeglugi i zawiadomieniem o regatach.

4. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia i klasy.
Regaty rozegrane zostaną w klasie Delphia 24 OD. Limit jachtów koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na cztery. Regaty są imprezą eliminacyjną Pucharu Polski Klasy Delphia 24 OD. Zgłoszenia do regat na drukach dostarczonych przez organizatora, będą przyjmowane w biurze regat na terenie przystani Grobla w Turawie Rybaczówce dniu 23.05.2014 w godz. 16.00 – 20.00 oraz w dniu 24.05.2014 w godz. 08.00 – 09.00. Wpisowe do regat wynosi 100 zł od jachtu. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu („osobistego obsługiwania urządzenia sterowego jachtu będącego w wyścigu”). Posiadanie ubezpieczenia OC jachtu – obowiązkowe.

5. Program regat

Piątek 23.05.2014
16.00-20.00 – Przyjmowanie zgłoszeń
20.00-22.00 – Kolacja oraz ognisko z imprezą integracyjną.
Sobota 24.05.2014
08.00 – 09.00 Przyjmowanie zgłoszeń
10.00 – Uroczyste otwarcie regat
11.00 – 17.00 – Wyścigi
19.00 – Spotkanie dla uczestników regat i zaproszonych gości

Niedziela 25.05.2014
10.00 – 14.00 – Wyścigi
15.00 – Uroczyste zakończenie regat

Planuje się rozegranie 8 wyścigów. W dniu 25.05.2014 sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 13.00.

6. Instrukcja Żeglugi
Instrukcja Żeglugi i opis trasy będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat w biurze regat.

7. Punktacja
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu. W przypadku rozegrania 4 wyścigów
i więcej, najgorszy rezultat jachtu zostanie odrzucony.

8. Nagrody
Wg uznania organizatora.

9. Ochrona środowiska
Jacht którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją Komisji Regatowej lub Zespołu Protestowego po rozpatrzeniu protestu.

10. Licencje
Przypomina się wszystkim uczestnikom regat o konieczności posiadania licencji PZŻ na noszenie reklamy.

11.Zastrzeżenia odpowiedzialności
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udział u w regatach.
Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych obowiązujących na akwenie regat.

12. Informacje dodatkowe i osoby kontaktowe.
Wodowanie: slip bezpłatnie.
Parking dla przyczep podłodziowych bezpłatnie.
Informacje dodatkowe:
Michał Jakubowski 602 702 199
Krzysztof Kowalski 501 262 363

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania APOTEX CUP – Pierwsze regaty Pucharu Polski Klasy D24 OD została wyłączona  comments