Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Różne VIII Regaty o Puchar Rektora- Komendanta Akademii Marynarki Wojennej
formats

VIII Regaty o Puchar Rektora- Komendanta Akademii Marynarki Wojennej

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. Organizator
Klub Sportowy „ISKRA” przy współpracy Akademii Marynarki Wojennej,
ul. inż. Śmidowicza 69, 81 – 103 Gdynia.
VIII Regaty o Puchar Rektora- Komendanta Akademii Marynarki Wojennej odbędą się w dniach:
30.05-01.06.2014 na wodach Zatoki Gdańskiej.
Bazą regat jest Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej na terenie Basenu Jachtowego im. gen. M. Zaruskiego w Gdyni (JKM „KOTWICA”).

2. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF, przepisami pomiarowymi związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, instrukcją żeglugi i zawiadomieniem o regatach.

3. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia i klasy.
Regaty rozegrane zostaną w klasach Skippi 650, Delphia 24 OD oraz Delphia 28. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na pięć. Regaty zaliczane do Grand Prix Skippi 650 oraz Delphia 24 OD. Zgłoszenia do regat na drukach dostarczonych przez organizatora, będą przyjmowane w biurze regat (budynek JKM „Kotwica”) w dniu 30.05.2014 w godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniu 31.05.2014 w godz. 08.00 – 10.00. Nie przewiduje się pobierania wpisowego do regat. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu („osobistego obsługiwania urządzenia sterowego jachtu będącego w wyścigu”). Posiadanie ubezpieczenia OC jachtu – obowiązkowe.

4. Program regat

Piątek 30.05.2014
16.00-18.00 – Przyjmowanie zgłoszeń

Sobota 31.05.2014
08.00 – 10.00 Przyjmowanie zgłoszeń
10.00 – Uroczyste otwarcie regat
11.00 – 16.00 – Wyścigi
19.00 – Spotkanie dla uczestników regat i zaproszonych gości

Niedziela 01.06.2014
10.00 – 13.00 – Wyścigi
14.00 – 15.00 – Poczęstunek dla uczestników regat.
15.00 – Uroczyste zakończenie regat

Planuje się rozegranie 7 wyścigów w klasie Skippi 650 i Delphia 24 OD oraz 5 w klasie Delphia 28. W dniu 01.06.2014 sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 13.00.

5. Instrukcja Żeglugi
Instrukcja Żeglugi i opis trasy będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat w biurze regat.

6. Punktacja
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu. W przypadku rozegrania 4 wyścigów
i więcej, najgorszy rezultat jachtu zostanie odrzucony.

7. Nagrody
Wg uznania organizatora.

8. Ochrona środowiska
Jacht którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją Komisji Regatowej lub Zespołu Protestowego po rozpatrzeniu protestu.

9. Licencje
Przypomina się wszystkim uczestnikom regat o konieczności posiadania licencji PZŻ na noszenie reklamy.

10.Zastrzeżenia odpowiedzialności
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udział u w regatach.
Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych obowiązujących na akwenie regat.

11. Informacje dodatkowe i osoby kontaktowe.
Wodowanie: bezpłatnie slip w basenie jachtowym.
Parking dla przyczep podłodziowych na terenie OSŻ MW lub parkingu AMW.
Informacje dodatkowe:
Dariusz Sapiejka 602 700 723, 626 29 04
Ireneusz Kamiński 502 355 991, 626 25 46, e-mail i.kaminski@amw.gdynia.pl, fax 626 27 04

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania VIII Regaty o Puchar Rektora- Komendanta Akademii Marynarki Wojennej została wyłączona  comments