Facebook YouTube E-mail
magnify
formats

Regaty VCP CUP

Zawiadomienie o regatach
Regaty o Puchar VCP w klasie DELPHIA 24 OD
Puck 27 – 29.07.2012r

 1. TERMIN I MIEJSCE:
Regaty będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej w dniach 27 – 29.07.2012 dla kl. Delphia 24 OD

2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Pucku

3. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-2012 PZŻ oraz  przepisami klasy Delphia 24

4. KLASY
Regaty zostaną rozegrane w klasie Delphia 24 OD

5.WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGLOSZENA

5.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy podczas procedury zgłoszeniowej  przedstawią następujące dokumenty:
– ubezpieczenie OC
– licencję PZŻ  na reklamowanie indywidualne ( jeśli dotyczy)
– Świadectwo Kwalifikacyjne Jachtu

5.2 zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 27.07.2012r.w godzinach 17.00- 20.00 w Biurze Regat na terenie Przystani Jachtowej w Pucku i w dniu 28.07.2012r. od godziny 8.00 do godziny 9.30

5.3 pomiary kontrolne odbędą się s dniu 27.07.2012r. od godziny 10.00- 17.00

5.4 wpisowe do ragat 150 PLN od jachtu.

6.PROGRAM REGAT
Piątek 27.07.2012r.
– 10.00 -17.00 Pomiary kontrolne
– 17.00- 20.00 Zgłoszenia indywidualne
– 20.30 Odprawa sterników

Sobota 28.07.2012r.
– 8.00- 9.30 Zgłoszenia indywidualne
– 10.00 Otwarcie regat
– 11.55 Sygnał Ostrzegawczy do I-go wyścigu dnia
– w dniu 28.07 żaden sygnał ostrzegawczy nie może być podany później niż o godz. 15.30

Niedziela 29.07.2012r.
– 10.55 Sygnał Ostrzegawczy do I-go wyścigu dnia
– w dniu 29.07. żaden sygnał ostrzegawczy nie może być podany później niż o  godz. 13.30
– 15.30 Zakończenie regat

7. PUNKTACJA

7.1 Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PRŻ

7.2 Planowane jest rozegranie 6 wyścigów (max 4 dziennie) Rozegranie 1 wyścigu uznaje regaty za ważne

7.3            W przypadku rozegrania 5 wyścigów 1 najgorszy rezultat zostanie odrzucony

7.4 Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani

8. INSTRUKCA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat podczas procedury zgłoszeń

9. TRASY
Regaty dla klasy Delphia 24 zostaną rozegrane na trasie „Na wiatr- z wiatrem”, z możliwym zastosowaniem bramki zamiast znaku zawietrznego oraz z zastosowaniem znaku przesuniętego obok znaku nawietrznego.

10. SYSTEM KAR
Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania

11. OCHRONA ŚRODOWISKA
Jacht , którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją Komisji Regat lub Zespołu Protestowego po rozpatrzeniu protestu

12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodników lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

13. NAGRODY
Sponsor ufundował nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc

14. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

15. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora  regat podczas procedury zgłoszeniowej.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Regaty VCP CUP została wyłączona  comments