Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Regaty Zawiadomienia o Regatach Orvaldi Euro CUP 2012
formats

Orvaldi Euro CUP 2012

ZAWIADOMIENIE
ORVALDI EURO CUP 2012
Mistrzostwa Polski
w klasach OMEGA, DELPHIA24, SKIPPI
Puck 02 – 05.08.2012 r.

1. TERMIN I MIEJSCE:
Regaty będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej w dniach 02-05.08.2012.
2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Pucku oraz
ORVALDI – ADVENTURE Sp. z o.o. w Warszawie
3. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach
Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-2012 PZŻ oraz przepisami klasy OMEGA,
DELPHIA24 i SKIPPI650.
4. KLASY
Regaty zostaną rozegrane w klasie OMEGA, DELPHIA24 i SKIPPI650.
5.WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGLOSZENA
5.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy podczas procedury
zgłoszeniowej przedstawią następujące dokumenty:
– ubezpieczenie OC
– licencję PZŻ na reklamowanie indywidualne ( jeśli dotyczy)
– zawodnicy niepełnoletni muszą dołączyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
na udział w regatach
– dokonają opłaty wpisowej za udział w regatach
5.2 zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 02.08.2012r.w godzinach 17.00-
20.00 w Biurze Regat na terenie Przystani Jachtowej w Pucku i w dniu 03.08.2012r.
od godziny 8.00 do godziny 9.30
5.3 pomiary kontrolne odbędą się s dniu 02.08.2010r. od godziny 10.00- 20.00
6.PROGRAM REGAT
Czwartek 02.08.2012r.
– 10.00 -20.00 Pomiary kontrolne
– 17.00- 20.00 Zgłoszenia indywidualne
– 20.30 Odprawa sterników
Piątek 03.08.2012r.
– 8.00- 9.30 Zgłoszenia indywidualne
– 10.00 Otwarcie regat
– 11.55 Sygnał Ostrzegawczy do I-go wyścigu dnia
18.00 Posiłek w Porcie dla wszystkich uczestników regat oraz
zajęcia dodatkowe
Sobota 04.08.2012r.
– 10.55 Sygnał Ostrzegawczy do I-go wyścigu dnia
ORVALDI long dystans RACE ( wszystkie klasy razem z przelicznikiem ORC )
19.00 Impreza Integracyjna w Porcie dla wszystkich uczestników
regat
Niedziela 05.08.2012r.
– 10.55 Sygnał Ostrzegawczy do I-go wyścigu dnia
– w dniu 05.08. żaden sygnał ostrzegawczy nie może być podany
później niż 13.55
– 17.00 Uroczyste Zakończenie regat wręczenie
nagród
ORVALDI long dystans RACE: ustalenie wyników odbywać się będzie na podstawie
„Czasu skorygowanego”.
7. PUNKTACJA
7.1 Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PRŻ
7.2 Planowane jest rozegranie 12 wyścigów (max 5 dziennie) Rozegranie 1 wyścigu
uznaje regaty za ważne
7.3 W przypadku rozegrania 5 wyścigów 1 najgorszy rezultat zostanie odrzucony, gdy
rozegranych zostanie 9 i więcej wyścigów – 2 najgorsze wyniki będą odrzucone.
Odrzutki nie dotyczy wyścigu ORVALDI long dystans RACE
7.4 Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali
w nim zdyskwalifikowani
8. INSTRUKCA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat podczas procedury zgłoszeń
9. TRASY
Regaty dla klas SKIPPI i DELPHIA24 zostaną rozegrane na trasie „Na wiatr- z
wiatrem”, z możliwym zastosowaniem bramki zamiast znaku zawietrznego oraz z
zastosowaniem znaku przesuniętego obok znaku nawietrznego.
Dla klasy OMEGA trasa po trójkącie.
10. SYSTEM KAR
Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
Jacht , którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją Komisji
Regat lub Zespołu Protestowego po rozpatrzeniu protestu
12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z
czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników
regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez
zawodników lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
13. NAGRODY
Organizator ufundował nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej klasie
oraz Puchar dla zwycięscy ORVALDI long dystans RACE, jako wyścigu łącznego
wszystkich klas.
14. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego
wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie
trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
15. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

Dodane przez Zarząd Stowarzyszenia Klasy Delphia 24 OD:
Sprawa budzącego kontrowersje wyścigu ORVALDI Long Dystans RACE
zostanie rozstrzygnięta w czwartek przed regatami po spotkaniu organizatora
z uczestnikami regat.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Orvaldi Euro CUP 2012 została wyłączona  comments