Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Regaty Zawiadomienia o Regatach Mistrzostwa Warszawy Jachtów Kabinowych
formats

Mistrzostwa Warszawy Jachtów Kabinowych

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Otwarte  Mistrzostwa W-wy Jachtów Kabinowych i Klasy Omega

Organizator:  WOZŻ

Donator Urząd Marszałkowski Mazowsza 

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniach od 01.09 do 02.09 2012r. na Jeziorze Zegrzyńskim
 2. Biuro i port regat: Baza Szkoleniowo-Regatowa WOZŻ/Spójnia, YKP/ 05-126 Nieporęt ul. Wojska Polskiego 3/ teren Portu Jachtowego Nieporęt/
 3. Osoby odpowiedzialne za organizacje regat: Jacek Orliński tel. 602 622 576,Grzegorz Guzowski tel.501353148
 4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2009-2012, zawiadomieniem o regatach cyklu Grand Prix Warszawy, Regulaminem WTR, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2009 – 2012, przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, niniejszym  zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi
 5. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T, T-1, T-2, , Sympathy 600, Delphia 24, Tango, Omega , Żagle 500,Skippi 650. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do sklasyfikowania zawodników ustala się na cztery (4). Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 6. Zgłoszenia do regat w dniu 01.09.2012r. w godz. od 08:00 do 10:30 na drukach dostarczonych przez organizatora.
 7. Wpisowe do regat wynosi 50 zł od jachtu oraz 20 zł od osoby.
 8. Oficjalne otwarcie regat o godz. 11.00 w dniu 01.09.2012r.
 9. Start do I wyścigu przewidywany jest na godzinę 12:00
 10. Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.
 11. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu
 12. Nagrody: – Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują puchary i dyplomy; Nagrody wg regulaminu (sponsora, organizatora)
 13. Kategoria regat „C” uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach logo sponsora
 14. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia (obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu
 15. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz  w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat
 16. Na jachcie  podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego
 17. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.
 18. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą  z udziału w regatach
 19. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach
 20. Ubezpieczenie:  sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą  w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkowało nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
  Organizator
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Mistrzostwa Warszawy Jachtów Kabinowych została wyłączona  comments