Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Informacje Zarządu Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SRD 24
formats

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SRD 24

Published on 30/01/2015 by in Informacje Zarządu

Zarząd SRD 24 informuje, iż Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24 odbędzie się 14 lutego 2015 r. o godz. 1000 w pierwszym terminie lub o godz. 1015 w drugim terminie.
Miejsce zebrania: Centrum Targowe ul. Marsa 56C, sala A (I piętro)

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa SRD 24.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku zebrania.
6. Sprawozdanie Zarządu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja nad działalnością Stowarzyszenia w minionym roku.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Dyskusja dotycząca rozwoju Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24
11. Przyjęcie wniosków i zakończenie zebrania.

Przypominamy o konieczności zapłacenia składek członkowskich
Konto bankowe: BZWBK
70 1090 1014 0000 0001 2598 1497
Wysokość rocznej składki członkowskiej: 100,00 zł.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SRD 24 została wyłączona  comments