Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Regaty Zawiadomienia o Regatach Mistrzostwa Polski klasy Delphia 24 OD
formats

Mistrzostwa Polski klasy Delphia 24 OD

Mistrzostwa Polski Klasy Delphia 24 One Design

Sopot, 06-09 sierpnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest GSC Yachting Sp. z o. o. przy współpracy ze Stowarzyszeniem Regatowym Delphia 24.
1. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF oraz Przepisami Klasy Delphia 24 One Design.
2. REKLAMOWANIE
Łodzie mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i WPISOWE
3.1. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w dniu 06.08.2015 r. w godzinach 11:00-18:00, w biurze zgłoszeń regat znajdującym się w budynku Marina Gdynia, Al. Jana Pawła II 13A.
3.2. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie, podpisanie i przesłanie na adres e-mail info@gscyachting.com formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zawiadomienia.
3.3. Podczas procedury zgłoszeniowej obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
– dowód wpłaty wpisowego do regat – wpisowe należy opłacić gotówką,
– ubezpieczenie OC lub licencja zawodnicza PZŻ,
– świadectwo kwalifikacyjne lub aktualny formularz pomiarowy,
– licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
3.4. Wpisowe do regat wynosi 400 zł.
4. FORMAT
Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów.
5. PROGRAM
Program regat:
Czwartek 06.08.2015 r.
11:00 – 18:00 – zgłoszenia do regat, pomiary kontrolne – Marina Gdynia
18:00 – odprawa sterników – Marina Gdynia (biuro mariny)
Piątek 07.08.2015 r.
09:00 – otwarcie biura regat w Sopocie – Marina Sopot
11:00 – sygnał startu do pierwszego wyścigu dnia
Sobota 08.08.2015 r.
10:00 – sygnał startu do pierwszego wyścigu dnia
17:00 – sygnał startu wyścigu specjalnego o Puchar Delphia Yachts Sailing Academy
20:30 – bankiet

Niedziela, 09.08.2015 r.
10:00 – sygnał startu do pierwszego wyścigu dnia
ok. 15:00 – oficjalne zakończenie regat – scena na Placu Zdrojowym – Sopot
5.1. Planuje się rozegranie 9 wyścigów.
5.2. W ostatnim dniu regat sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13:30.
6. POMIARY KONTROLNE
6.1. Wszystkie łodzie muszą być gotowe do pomiarów kontrolnych określonych przepisami regatowymi i klasowymi między godzinami 11:00 a 18:00 w dniu 06.08.2015 r. w Marinie Gdynia.
6.2. Pomiary kontrolne mogą zostać dokonane w dowolnym czasie podczas regat.
7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat.
8. MIEJSCE REGAT
8.1. Miejscem regat jest Marina Sopot, z wyjątkiem procedury zgłoszeń do regat i pomiarów kontrolnych, które odbędą się w Marinie Gdynia.
8.2. Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Gdańskiej w pobliżu sopockiego molo.
9. TRASY
Wyścigi rozgrywane będą na trasie na wiatr i z wiatrem (up & down)
10. PUNKTACJA
10.1. W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A.
10.2. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów.
10.3. W przypadku rozegrania mniej niż 5 wyścigów, żaden rezultat jachtu nie będzie odrzucany.
11. POSTÓJ JACHTÓW
Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatorów. Miejscem postoju jachtów jest Marina Sopot. W dniu zgłoszeń organizator wskaże miejsce darmowego postoju przyczep przy Marinie Gdynia. Organizator pokrywa koszt jednokrotnego wodowania jachtu w dniu 06.08.2015 oraz jednokrotnego wyciągania jachtu w dniu 09.08.2015.
12. KOMUNIKACJA RADIOWA
Jachtowi nie wolno emitować sygnałów radiowych w czasie wyścigu ani otrzymywać specjalnych sygnałów radiowych, które nie byłyby dostępne dla wszystkich jachtów. Ograniczenie niniejsze dotyczy również telefonów komórkowych.
13. NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 otrzymają medale i nagrody okolicznościowe.
14. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
15. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Patrz przepis 4. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
16. INFORMACJE
info@gscyachting.com www.gscyachting.com

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Mistrzostwa Polski klasy Delphia 24 OD została wyłączona  comments