Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Informacje Zarządu Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków SRD 24
formats

Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków SRD 24

Published on 18/02/2016 by in Informacje Zarządu

Zarząd SRD 24 informuje, iż Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24 odbędzie się w dniu 12 marca 2016 r. o godz. 1100 w pierwszym terminie lub o godz. 1115 w drugim terminie.
Miejsce zebrania: Sala Konferencyjna firmy Star Telekom, 01–836 Warszawa, ul. Kasprowicza 45/47
Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa SRD 24.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i postawienie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9. Dyskusja nad działalnością Zarządu w minionej kadencji.
10. Powzięcie lub odrzucenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11. Wybór Prezesa SRD 24.
12. Wybór Zarządu SRD 24.
13. Wybór Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej SRD 24.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Przyjęcie wniosków i zakończenie zebrania.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków SRD 24 została wyłączona  comments