Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Regaty Zawiadomienia o Regatach IV Długodystansowe Mistrzostwa Polski w klasie Delphia24 One Design
formats

IV Długodystansowe Mistrzostwa Polski w klasie Delphia24 One Design

Zapraszamy na regaty do Polańczyka

IV Długodystansowe Mistrzostwa Polski w klasie Delphia24 One Design – CELLFAST CUP oraz Regaty o „Puchar Prezesa Firmy CELLFAST”.

Organizatorem regat jest firma CELLFAST w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Regatowym Delphia 24, Pucharem Soliny i Bieszczadzkim WOPR. Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Solińskim. Portem regat będzie Baza Bieszczadzkiego WOPR w miejscowości Polańczyk. Regaty będą rozgrywane w dniach 30.04 – 02.05.2016 r.

 1. PRZEPISY
  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016 ISAF, Przepisami Klasy DELPHIA 24 One Design, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2013 – 2016, Przepisami Stowarzyszenia Pucharu Soliny oraz Instrukcją Żeglugi.
 2. REKLAMOWANIE
  Kategoria regat: ”C” uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek dostarczonych przez Organizatora.
 3. Klasy
  Regaty rozegrane zostaną w klasach Delphia 24 OD, Omega, T1, T2, T3, Sport, Laser.
 4. ZGŁOSZENIA
  Zgłoszenia do regat na drukach dostarczonych przez organizatora będą przyjmowane w biurze regat w budynku Bazy Bieszczadzkiego WOPR, w Polańczyku w dniach 29.04. (piątek) w godz. 18.00 – 20.00 i 30.04. (sobota) w godz. 8.00 – 9.00.
 5. WPISOWE
  a) Delphia 24 OD – 400,00 zł cena z opłatami portowymi (w tym 100 zł opłata na rzecz SRD 24).
  b) Puchar Soliny – 50 od jachtu + 20 zł od członka załogi.
 6. PROGRAM REGAT
  Program regat będzie następujący:
  Piątek 29.04.2016 r.
  18.00-20.00 Przyjmowanie zgłoszeń.
  Sobota 30.04.2016 r.
  8.00- 9.00 Przyjmowanie zgłoszeń.
  9.30 Odprawa sterników.
  10.00 Uroczyste Otwarcie Regat
  11.00 Wyścigi.
  Niedziela 01.05.2016 r.
  10.00 Wyścigi.
  Poniedziałek 02.05.2016 r.
  10.00 Wyścigi
  16.00 Zakończenie regat
  Planowane jest rozegranie 10 wyścigów w tym co najmniej 2 długodystansowych.
  W dniu 02.05.2016 r. sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu nie może być podany później niż o godz. 13:30.
  6. MIEJSCA POSTOJU JACHTÓW I LAWET
  Jachty i lawety muszą stacjonować w przyznanych im miejscach wyznaczonych przez organizatora
 7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
  Instrukcja żeglugi oraz mapka będzie dostępna w biurze regat w trakcie procedury zgłoszeniowej.
  Jachty startujące w regatach” Puchar SOLINY”: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.
 8. PUNKTACJA I FORMAT REGAT
  Regaty są zaliczane do cyklu Regat o Puchar Polski Klasy Delphia 24 OD 2016 oraz Pucharu Soliny
  Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu długodystansowego
  a) W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu będą liczone do jego punktacji końcowej,
  b) W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony,
  c) W przypadku rozegrania 9 i więcej wyścigów, dwa najgorsze rezultaty jachtu będą odrzucone.
  d) Odrzuceniu nie podlegają wyniki wyścigów długodystansowych.
 9. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
  Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji u Organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
 10. PRAWA DO WIZERUNKU
  Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
 11. NAGRODY
  Regulamin nagród zostanie ogłoszony w dniu rozpoczęcia regat.
 12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalania uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
 13. UBEZPIECZENIE
  Jachty zgłoszone do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC, obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania IV Długodystansowe Mistrzostwa Polski w klasie Delphia24 One Design została wyłączona  comments