Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Regaty Zawiadomienia o Regatach Star Telekom CUP 2016
formats

Star Telekom CUP 2016

Regaty „STAR TELEKOM Cup”
w klasie „Delphia 24OD”
Puck, 11 – 12czerwiec 2016

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku przy współpracy z
Star Telekom, Delphia Yachts Kot, Stowarzyszeniem Regatowym Delphia 24OD.
Regaty będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej.

1 PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF, oraz Przepisach Klasowych „Delphia 24OD”.
1.2 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie objętych
systemem rywalizacji sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego” ma zastosowanie.
2 REKLAMOWANIE
Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat,dostarczonych przez organizatora.
3WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY
3.1 Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego w biurze regat
na terenie Portu Jachtowego MOKSiR w Pucku.
3.2 Kodeks Uprawnień ISAF (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników.
3.4 Dokumenty wymagane od uczestników regat:
 Dowód wpłaty wpisowego;
 Druk zgłoszenia jachtu do regat (podpisany przez każdego ze sterników spełniają postanowienia przepisu 75 PRŻ. Mówi o tym §7 regulaminu PZŻ.);
 Ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
 Certyfikat lub świadectwo pomiarowe z ustalonym numerem klasowym, licencja rejestracyjna stowarzyszenia klasy regatowej;
 Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (w przypadku eksponowania).
4 WPISOWE DO REGAT
Wpisowe do regat za zgłoszoną załogę wynosi: DELPHIA 24OD – 250,- zł.
(wpisowe 150,- zł + opłata 100 zł na rzecz SRD 24 zgodnie z Regulaminem Pucharu Polski Klasy D 24 2016).
5 FORMAT
Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów.
6 PROGRAM
6.1 Zgłoszeń należy dokonać w biurze regat 10 czerwca (piątek) w godzinach 16°°do 20°°, mieszczącego
Się na terenie Portu Jachtowego MOKSiR w Pucku.
6.2 Odprawa z sternikami odbędzie się pierwszego dnia wyścigów o godzinie 09.00.
6.3 Planowane jest rozegranie 7 (siedmiu) wyścigów.
6.4 W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13.30.
6.5 Starty do wyścigów planowane są:
 11 czerwca (sobota) o godz. 11.00,
 12 czerwca (niedziela) o godz. 10.00
6.6 Ceremonia zakończenia regat odbędzie się w dniu 14 sierpnia o godz.15.00.
7 POMIARY i INSPEKCJA SPRZĘTU
7.1 W dniu 10 czerwca od godziny 15°° wszystkie jachty mają obowiązek gotowości do pomiarów i inspekcji
mierniczej, dokonanej przez członków Zarządu Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24OD, którzy mogą
sprawdzić zgodność jachtu z przepisami klasowymi i bezpieczeństwa.
7.2 Inspekcje łodzi i sprzętu mogą być dokonane losowo przez w/w osoby podczas regat między wyścigami.
8 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w czasie procedury zgłoszeniowej w biurze regat na terenie Portu
Jachtowego MOKSiR w Pucku.
9 MIEJSCE REGAT
9.1 Miejscem organizacji regat będzie Port Jachtowy MOKSiR w Pucku.
9.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej.
10 TRASY
Wyścigi rozgrywane będą na trasach „na wiatr i z wiatrem”, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
11 SYSTEM KAR
Stosowany będzie przepis 44.1 za złamanie jednego lub więcej przepisów Części 2 w trakcie incydentu
w wyścigu.
12 PUNKTACJA
12.1 W regatach ma zastosowanie „System Małych Punktów” zgodnie z Dodatkiem A.
12.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 (jednego) wyścigu.
12.3 a) W przypadku rozegrania mniej niż 4-ch wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone
są do jego punktacji końcowej.
b) W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.
13 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
13.1 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
13.2 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przebywać na zewnątrz akwenu rozgrywania
regat, z wyjątkiem akcji ratowniczych, od czasu sygnału przygotowania do czasu ukończenia przez
wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, generalnego
odwołania lub przerwania.
14 MIEJSCA POSTOJOWE SPRZĘTU
Wszystkie jachty i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach wyznaczonych im przez Organizatorów w parku lub w porcie jachtowym.
15 KOMUNIKACJA RADIOWA
Będąc w wyścigu, jachty nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, oprócz informacji dostarczonych przez komisję regatową dla wszystkich jachtów.
16 NAGRODY
Sternicy załóg, które zajmą w klasyfikacji generalnej miejsce 1–3, otrzymają puchary.
17 PRAWA DO WIZERUNKU
17.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez
Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we
wszystkich materiałach dotyczących regat.
17.2 Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.
18 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicybiorą udział w regatach całkowicie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Patrz przepis 4 „Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, uszkodzenia osób lub śmierci w związku z regatami, przed, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
19 UBEZPIECZENIE
Każdy uczestniczący jacht musi posiadać ważne ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej (OC) w minimalnej kwocie gwarancyjnej w wysokości 1.500.000,- EUR, lub wartości równoważnej na czas regat.
20 STRONA ELEKTRONICZNA REGAT
www.delphia24.pl
21 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Adam Baran – tel.: 607 373 900, e-mail: moksirport@moksir.puck.pl

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Star Telekom CUP 2016 została wyłączona  comments