Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Regaty Zawiadomienia o Regatach Mistrzostwa Polski klasy Delphia 24 OD
formats

Mistrzostwa Polski klasy Delphia 24 OD

Już za miesiąc rozpoczynamy najważniejsze regaty sezonu, poniżej Zawiadomienie o Regatach.
Mistrzostwa Polski w Klasach
Delphia 24 One Design i Scandinavia Skippi 650
Górki Zachodnie, 11-14 sierpnia 2016 r.
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. Organizatorem regat jest Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24.
2. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF oraz Przepisami Klasy Delphia 24 One Design, Przepisami Klasy Scandinavia Skippi 650.
3. REKLAMOWANIE
Łodzie będą zobowiązane do umieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, jeśli je otrzymają od organizatora.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i WPISOWE
4.1. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w dniu 11.08.2016 r. w godzinach 15:00-20:00 oraz 12.08.2016 r. w godz. 8:00-8:30 w biurze regat znajdującym się na terenie Mariny Delphia Górki Zachodnie ul. Przełom 24.
4.2. Wpisowe do regat wynosi 400 zł.
4.3. Podczas procedury zgłoszeniowej obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
– dowód wpłaty wpisowego do regat – wpisowe będzie można opłacić gotówką bezpośrednio przed zgłoszeniem lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy SRD24
BZ WBK 70 1090 1014 0000 0001 2598 1497
– ubezpieczenie OC lub licencja zawodnicza PZŻ,
– świadectwo kwalifikacyjne lub aktualny formularz pomiarowy,
– licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
5. Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów. Planuje się rozegranie 9 wyścigów.
6. PROGRAM REGAT
Czwartek 11.08.2016 r.
11:00 – 18:00 Pomiary kontrolne
15:00 – 20:00 Zgłoszenia do regat
Piątek 12.08.2016 r.
08:00 – 08:30 Zgłoszenia do regat
8:30 Odprawa sterników, otwarcie regat
11:00 sygnał startu do pierwszego wyścigu dnia
Sobota 13.08.2016 r.
10:30 sygnał startu do pierwszego wyścigu dnia
Niedziela 14.08.2016 r.
10:30 sygnał startu do pierwszego wyścigu dnia
ok. 16:00 oficjalne zakończenie regat
W ostatnim dniu regat sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 14:00.
7. POMIARY KONTROLNE
Wszystkie łodzie muszą dokonać pomiarów kontrolnych określonych przepisami regatowymi i klasowymi między godzinami 11:00 a 18:00 w dniu 11.08.2016 r. w Marinie Delphia.
8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat.
9. MIEJSCE REGAT
9.1. Miejscem regat jest Marina Delphia.
9.2. Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Gdańskiej w pobliżu ujścia Wisły Śmiałej.
10. TRASY
Wyścigi rozgrywane będą na trasie na wiatr i z wiatrem (up & down)
11. PUNKTACJA
11.1. W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A.
11.2. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów.
11.3. W przypadku rozegrania więcej niż 5 wyścigów, najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucany.
12. POSTÓJ JACHTÓW
Obowiązkowym miejscem postoju jachtów jest Marina Delphia (dotyczy klasy Delphia 24 OD). Jachty Scandinavia Skippi 650 w przypadku braku miejsc w Marinie Delphia mogą cumować w innych portach.
13. KOMUNIKACJA RADIOWA
Jachtowi nie wolno emitować sygnałów radiowych w czasie wyścigu ani otrzymywać specjalnych sygnałów radiowych, które nie byłyby dostępne dla wszystkich jachtów. Ograniczenie niniejsze dotyczy również telefonów komórkowych.
14. NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 otrzymają puchary i medale. O podziale nagród okolicznościowych decyduje organizator.
15. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
16. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Patrz przepis 4. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
17. INFORMACJE

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Mistrzostwa Polski klasy Delphia 24 OD została wyłączona  comments