Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Regaty Zawiadomienia o Regatach Mistrzostwa Ziem Zachodnich w klasie Delphia 24 OD o Puchar Hotelu Moran
formats

Mistrzostwa Ziem Zachodnich w klasie Delphia 24 OD o Puchar Hotelu Moran

MISTRZOSTWA ZIEM ZACHODNICH
W KLASIE DELPHIA 24 OD
O PUCHAR HOTELU MORAN
W DNIACH 23-24.09.2016 R.
OSTROWO K/POWIDZA
ZAWIADOMIENIE O RAGATACH

1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem regat jest Hotel MORAN, Meble RYBACCY, Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24.
1.2. Regaty będą rozgrywane w dniach 23-24.09.2016 r.
2. PRZEPISY
2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w
Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF oraz Przepisami Klasy Delphia 24 One Design.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIE I KLASY
3.1. Regaty rozegrane zostaną w klasie DELPHIA 24 One Design.
3.2. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane na formularzach dostarczonych przez organizatora w biurze regat Hotel Moran w dniach 22.09.2016 w godz. 18:00 – 20:00 i 23.09.2016 w godz. 8:00 – 9:00.
3.3. Wpisowe do regat wynosi: 400 zł od jachtu.
3.4 Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat, obowiązuje posiadanie
następujących dokumentów:
– dowód wpłaty wpisowego do regat,
– ubezpieczenie OC lub licencja zawodnika PZŻ,
– świadectwo kwalifikacyjne lub aktualny formularz pomiarowy
– licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
4. FORMAT
Regaty zostaną rozegrane w formacie serii wyścigów
5. MIEJSCE REGAT
Regaty zostaną rozegrane na akwenie jeziora Powidzkiego.
6. PROGRAM REGAT
6.1. Program regat będzie następujący:
Piątek 23.09.2016 r. 11,00 start do 1 wyścigu
Ostatni wyścig tego dnia rozegrany będzie jako „Wyścig długodystansowy”
Sobota 24.09.2016 r. 10,00 start do kolejnych wyścigów
6.2. Planowane jest rozegranie 7 wyścigów.
6.3. W dniu 24.09.2016 r. sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu nie może być podany później niż o godz. 14,30.
7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna będzie po zakończeniu procedury
zgłoszeniowej w biurze regat w Hotelu Moran.
8. POMIARY
8.1 Wszystkie łodzie muszą być gotowe do pomiarów kontrolnych określonych przepisami regatowymi i klasowymi.
8.2. Pomiary kontrolne mogą zostać dokonane w dowolnym czasie podczas regat.
9. TRASA
Szkic trasy i opis znaków oraz sygnałów zostanie podany na odprawie sterników.
10. PUNKTACJA
10.1 W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A.
10.2. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
11.3 W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucany.
12. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
13. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie
swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów
i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach
dotyczących regat.
14. NAGRODY
Przewiduje się puchary, medale oraz nagrody. O podziale nagród decyduje organizator.
15. ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie
zwalnia uczestników regat od ponoszenie odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
16. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
1. Recepcja Hotelu Moran TEL. 63 212 11 71
2. Zbigniew Kania TEL. 501-104-646

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Mistrzostwa Ziem Zachodnich w klasie Delphia 24 OD o Puchar Hotelu Moran została wyłączona  comments