Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Regaty Zawiadomienia o Regatach Delphia CUP – Mikołajki
formats

Delphia CUP – Mikołajki

ZAWIADOMIENIE O REGATACH DELPHIA CUP
Mikołajki 19-20.05.2018 r.
1. TERMIN I MIEJSCE
Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Śniardwy w dniach 19-20 maja 2018 r.
Portem regat będzie Port Hotelu Mikołajki.
2. ORGANIZATOR
Delphia Yachts Kot przy współpracy Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24.
3. PRZEPISY
3.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing 2017-2020, przepisami klasy Delphia 24 OD.
3.2. Zgodnie z Zasadami organizacji regat żeglarskich PZŻ.
4. KLASY
Regaty zostaną rozegrane w Klasie Delphia 24 OD.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
5.1. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:
– dowód wpłaty wpisowego, wysokość wpisowego wynosi 300 zł, w tym 100 zł na rzecz SRD 24,
– ubezpieczenie OC. Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem do regat,
– Świadectwo kwalifikacyjne jachtu.
5.2. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 18.05.2018 r. w godzinach 18:00-20:00 w Biurze Regat na terenie przystani Hotelu Mikołajki.
6. PROGRAM REGAT
Piątek 18.05.2018 – 18:00-20:00 – przyjmowanie zgłoszeń
Sobota 19.05.2018 – 8:30-9:00 – przyjmowanie zgłoszeń
– 9:00 – otwarcie regat
– 10:55 – Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
Niedziela 29.05.2018 – 9:55 – Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
– 16:00 – uroczyste zakończenie regat
7. PUNKTACJA
7.1. Stosowany będzie System Małych Punktów wg Dodatku „A” PRŻ.
7.2. Planowane jest rozegranie 8 wyścigów. Przy rozegraniu 1 wyścigu regaty uznaje się za ważne.
7.3. W przypadku rozegrania 4 wyścigów, 1 najgorszy wyścig zostanie odrzucony, przy rozegraniu 7 i więcej wyścigów najgorsze dwa będą odrzucone.
7.4. Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani.
7.5. W dniu 20.05.2018 r. jeżeli procedura startowa (sygnał OSTRZEŻENIA) nie rozpocznie się do godz. 14:00, to regaty zostaną zakończone z taką ilością wyścigów, jaką udało się przeprowadzić.
8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej.
9. TRASY
Regaty zostaną rozegrane na trasie opisanej w instrukcji żeglugi.
10. SYSTEM KAR
Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.

12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
13. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

ORGANIZATOR

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Delphia CUP – Mikołajki została wyłączona  comments