Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Regaty Zawiadomienia o Regatach III REGALUX Delphia24 CUP
formats

III REGALUX Delphia24 CUP

III REGALUX Delphia24 CUP

16 -17 czerwiec 2018, Charzykowy
Organizatorem regat jest: Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24OD, REGALUX, ChKŻ Chojnice.
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 1. PRZEPISY
  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa

World Sailing 2017-2020 oraz Przepisami Klasy Delphia 24 One Design.
2. REKLAMOWANIE
Jachty muszą nosić reklamy wytypowane i dostarczone przez organizatora. W przypadku złamania tego

przepisu zastosowanie ma regulacja 20.9.2. [DP]
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
3.1 Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów klasy „DELPHIA 24 One Design” i „SIGMA Active”.
3.2 Uprawnione jachty mogą się zgłosić do regat poprzez wypełnienie formularza dostarczonego przez

organizatora i zaakceptowanego przez Komisję Sędziowską w dniach 15 i 16.06.2018 w biurze regat

znajdującym się na terenie Klubu ChKŻ Chojnice, w miejscowości Charzykowy przy ulicy Rybacka 1.
3.3 W czasie procedury zgłoszeniowej należy przedstawić K.S. następujące dokumenty:

– dowód wpłaty wpisowego do regat,
– ubezpieczenie OC jachtu,

– licencję zawodniczą PZŻ sternika,
– świadectwo kwalifikacyjne jachtu,
– licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne, jeśli dotyczy.
4. WPISOWE
4.1 Wpisowe do regat wynosi:

– klasa „DELPHIA 24OD” – 400,- zł.

– klasa SIGMA Active       – 250,- zł.
5. FORMAT
Regaty składać się będą z serii 8 wyścigów.

 1. PROGRAM REGAT
  6.1 Dnia:15.06.2018 (piątek) 16:00 – 20:00 Zgłoszenia do regat.
  16.06.2018 (sobota)      08:00 – 09:00 Zgłoszenia do regat.
  09:30 – 10:00 Odprawa sterników.
  10:55 – Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu.

Do następnych wyścigów, sygnały ostrzeżenia będą podawane

możliwie szybko po zakończeniu poprzednich.

17.06.2018 (niedziela)  10:55 – sygnał ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu dnia.

Do następnych wyścigów sygnały ostrzeżenia będą podawane

możliwie szybko po poprzednich.
6.2 Ostatniego dnia, na który zaplanowano wyścigi, żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany później

niż o godz. 14:00.
7. POMIARY
7.1 Każdy jacht musi przedstawić ważne świadectwo kwalifikacyjne jachtu.
7.2 Wszystkie jachty muszą być gotowe w każdej chwili do pomiarów kontrolnych określonych przepisami

regatowymi i klasowymi.
7.3 Pomiary kontrolne mogą zostać przeprowadzone w dowolnym czasie podczas regat między wyścigami.
7.4 Jacht musi spełniać wymogi PRŻ 78.1 od godziny 09:00 dnia 16.06.2018.
8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat w dniu 15.06.2018 o godzinie 16:00.
9. MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT
9.1 Miejscem postojowym regat jest Port Jachtowy Charzykowy przy ul. Rybacka 1.
9.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Jeziora Charzykowskiego.

 1. TRASY
  10.1 Wyścigi rozgrywane będą na trasie: „na wiatr i z wiatrem”.
  10.2 Rysunek w „Załączniku 1” przedstawia trasę, kolejność okrążania znaków oraz stronę, po której każdy

znak ma być pozostawiony.
11. SYSTEM KAR
11.1 Jacht może przyjąć karę będąc w wyścigu za złamanie przepisów 31 i Części 2 PRŻ zgodnie z

przepisem 44.1.
11.2 Decyzje Zespołu Protestowego będą ostateczne.
12. PUNKTACJA
12.1 Stosowany będzie „System Małych Punktów” zgodnie z Dodatkiem A.
12.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu.
12.3 Gdy rozegranych zostało mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma

jego punktów ze wszystkich wyścigów.
12.4 Gdy rozegranych zostanie 4 i więcej wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii, będzie łączna

suma jego punktów, ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku.
13. ŁODZIE POMOCNICZE OSÓB WSPIERAJĄCYCH
Wszystkie łodzie osób wspierających w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas

procedury zgłoszeniowej.
14. POSTÓJ JACHTÓW
Jachty muszą być trzymane w przyznanych im miejscach postojowych w Porcie Jachtowym

Charzykowy, ul. Rybacka 1.
15. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie, jachtowi w wyścigu nie wolno prowadzić transmisji

głosowej  lub danych i nie wolno odbierać transmisji głosowej lub danych, która nie jest dostępna dla

wszystkich jachtów.
16. NAGRODY
Przyznane zostaną następujące nagrody:

– zwycięzca regat otrzymuje przechodni REGALUX Cup
– jachty, które zajmą miejsce 1-3 otrzymają puchary, medale i dyplomy.
– przydział nagród rzeczowych – zgodnie z regulaminem organizatora będą losowane załogi występujące w pełnym składzie na zakończeniu regat, dla dwóch klas.
17. PRAWA DO WIZERUNKU
      Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez

organizatorów i sponsorów podczas wykonywania zdjęć, filmów lub w innych materiałach w czasie

trwania regat.
18. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz Przepis 4, Decyzja o  

       uczestniczeniu w  wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu

lub zranienia osób lub za śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed rozpoczęciem, podczas ich

trwania lub po regatach.
19. UBEZPIECZENIE
Każdy uczestniczący jacht musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej (OC) w minimalnej kwocie gwarancyjnej w wysokości 1.500.000,- EURO lub wartość

równoważną.
20. INFORMACJE DODATKOWE

20.1 Po ostatnim zakończonym wyścigu, możliwie najszybciej odbędzie się zakończenie regat z

wręczeniem pucharu i nagród.

20.2 Po uroczystości zakończenia regat, organizator ustala porządek wyciągania jachtów z wody przy pomocy dźwigu zgodnie z klasyfikacją końcową regat, od pierwszego do ostatniego jachtu.

20.3       Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:
– Zbigniew Kania      – 501 104 646 Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24OD,

– Piotr Kowalewski  – 702 829 212 Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24OD,

– Krzysztof Rosiński – 508 184 844 Przedstawiciel Firmy REGULUX

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania III REGALUX Delphia24 CUP została wyłączona  comments