Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Informacje Zarządu Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Członków
formats

Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Członków

Published on 30/04/2018 by in Informacje Zarządu

Zarząd SRD 24 informuje, iż Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24 odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018 r. o godz. 1900 w pierwszym terminie lub o godz. 1915 w drugim terminie.

Miejsce zebrania: 10-803 Olsztyn, ul. Sielska 38,

Klub Marina Słoneczna Polana, Sala Konferencyjna.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa SRD 24.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
 6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz postawienie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8. Powzięcie lub odrzucenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
 10. Wybór Prezesa SRD 24.
 11. Wybór Zarządu SRD 24.
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej SRD 24.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Przyjęcie wniosków i zakończenie zebrania.
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Członków została wyłączona  comments