Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Regaty Zawiadomienia o Regatach Puchar Prezydenta Olsztyna
formats

Puchar Prezydenta Olsztyna

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Puchar Prezydenta Olsztyna

Olsztyn, 02-03.06.2018 r.

1.         TERMIN I MIEJSCE

Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Ukiel w dniach 02-03 czerwca 2018 r.

Portem regat będzie Słoneczna Polana Centrum Rekreacyjno Sportowe Ukiel, Olsztyn ul. Sielska 38A

2.         ORGANIZATOR

Olsztyński Klub Żeglarski przy Fundacji Yacht Klub Junga oraz Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24.

3.         PRZEPISY

 • Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing 2017-2020, przepisami klasy Delphia 24 OD.
 • Zgodnie z Zasadami organizacji regat żeglarskich PZŻ.

4.         KLASY

Regaty zostaną rozegrane w Klasie Delphia 24 OD.

5.         WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

 • W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:
 • dowód wpłaty wpisowego, wysokość wpisowego wynosi 300 zł, w tym 100 zł opłaty startowej na rzecz SRD 24,
 • ubezpieczenie OC. Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem do regat,
 • Świadectwo kwalifikacyjne jachtu.
  • Zgłoszenia do regat przyjmowane będą na terenie przystani Słoneczna Polana CRS Ukiel:
 • 1 czerwca 2018 r. w godzinach 17:00-19:00 w Biurze Regat na terenie przystani
 • 2 czerwca 2018 r. w godzinach 8:30-9:00.

6.         PROGRAM REGAT

Piątek 01.06.2018             – 17:00-19:00 – przyjmowanie zgłoszeń

Sobota 02.06.2018           – 8:30-9:00 – przyjmowanie zgłoszeń

                                           – 9:00 – otwarcie regat

                                           – 11:25 – Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

Niedziela 03.06.2018        – 10:55 – Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

                                           – 16:00 – uroczyste zakończenie regat

7.         PUNKTACJA

 • Stosowany będzie System Małych Punktów wg Dodatku „A” PRŻ.
 • Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. Przy rozegraniu 1 wyścigu regaty uznaje się za ważne.
 • Gdy rozegranych zostanie mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów. Gdy rozegranych zostanie 4 i więcej wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku punktowego.
 • Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani.
 • W dniu06.2018 r. jeżeli procedura startowa (sygnał OSTRZEŻENIA) nie rozpocznie się do godz. 14:30, to regaty zostaną zakończone z taką ilością wyścigów, jaką udało się przeprowadzić.

8.         INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej.

9.         TRASY

Regaty zostaną rozegrane na trasie opisanej w instrukcji żeglugi.

10.      SYSTEM KAR

Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.

11.      ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

12.      PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

ORGANIZATOR

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Puchar Prezydenta Olsztyna została wyłączona  comments