Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Różne Mistrzostwa Polski 2020
formats

Mistrzostwa Polski 2020

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Mistrzostwa Polski Klasy Delphia 24OD

SIWIK-NIKHEN CUP 2020
MRĄGOWO 17-20.09.2020

Organizatorem regat jest DEF Logistic przy współpracy  Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24.

1.PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w:

 1. Przepisach regatowych żeglarstwa 2017-2020.
  1. Przepisach klasowych klasy Delphia 24OD Stowarzyszenia Regatowego Delphia.
  1. Zasadach organizacji regat żeglarskichklasy amatorskie Polskiego Związku Żeglarskiego.
  1. Międzynarodowych Przepisach o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu.

2.REKLAMOWANIE

2.1 Jacht i jego załoga muszą spełniać wymagania regulacji 20 World Sailing – Kodeks reklamowania.

2.2 Reklamy noszone na kadłubach i żaglach nie będą ograniczone po przedstawieniu w czasie

       zgłoszeń do regat wykupionej na nie licencji w PZŻ.

3.WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

3.1 Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów klasy Delphia 24OD.

3.2 Uprawnione jachty mogą się zgłosić poprzez załączony formularz i przesłanie go, wraz z

       wymaganą opłatą na adres e-mail: bartek@delphia24.pl

3.3 Zgłoszenia ostateczne jachtów przyjmowane będą w Biurze Regat, na terenie Portu Jachtowego

       Baza Mrągowo i dopuszczone do regat będą załogi, których zawodnicy przedstawią podczas

       procedury zgłoszeniowej następujące dokumenty:
       > Badania lekarskie lub oświadczenie zawodnika o stanie zdrowia umożliwiającym udział w

          regatach,

       > Amatorska licencja zawodnika PZŻ, minimum sternik,

       > Ważną na czas regat polisę ubezpieczenia OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia

          wynikłe podczas wyścigów,

       > Dowód wpłaty wpisowego,

       > Świadectwo kwalifikacyjne jachtu.

4.WPISOWE

4.1 Wpisowe do regat wynosi: 350 zł

5. PROGRAM REGAT

5.1

DataDzień tygCzas 
17.09.2020Czwartek10:00 – 18:00Rejestracja i pomiary jachtów
16:00 – 19:00Przyjmowanie zgłoszeń
18.09.2020Piątek 08:30 – 09:00Przyjmowanie zgłoszeń
09:30Otwarcie regat i odprawa sterników
10:55Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia i następnych
19.09.2020Sobota10:55Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia i następnych
20.09.2020Niedziela09:55           Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia i następnych
16:00           Uroczyste zakończenie regat.

5.2 Ostatniego dnia, na który zaplanowano wyścigi, żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany

       później niż o godzinie 12:00

6. POMIARY

6.1 Każdy jacht musi przedstawić w czasie pomiarów ważne świadectwo kwalifikacyjne jachtu i uzyskać

     akceptację mierniczego na zgłoszeniu, które jest warunkiem dopuszczenia do regat.

6.2 Jacht musi spełniać wymogi PRŻ 78.1 od godziny 09:30, pierwszego dnia regat do ostatniego

      wyścigu. 

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
     Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w czasie procedury zgłoszeniowej.
8. MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT

8.1 Portem postojowym w czasie regat będzie Marina Baza Mrągowo.

8.2 Akwenem rozgrywania wyścigów będzie Jezioro Czos.

9.  TRASY

      Regaty zostaną rozegrane na trasie opisanej w instrukcji żeglugi.

10.   SYSTEM KAR

10.1 Ma zastosowanie przepis PRŻ 44.1 – Przyjmowanie kar.

10.2 Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.

10.3 Decyzje Zespołu Protestowego w tych regatach będą ostateczne zgodnie z zarządzeniem

         Zarządu SRD 24 OD.

11. PUNKTACJA
11.1 Stosowany będzie System Małych Punktów wg Dodatku „A” PRŻ.
11.2 Planowane jest rozegranie 10 wyścigów.

11.3 Trzy wyścigi muszą być rozegrane, aby regaty o Mistrzostwo Polski Klasy Delphia 24 OD zostały

         uznane za ważne. Jeden wyścig musi być rozegrany, aby regaty o

         Puchar SIWIK-NIKHE Cup zostały uznane za ważne.

11.4 W przypadku rozegrania 4 wyścigów i więcej, 1 najgorszy wyścig zostanie odrzucony.

         W przypadku rozegrania 8 wyścigów i więcej, 2 najgorsze wyścigi zostaną odrzucone.
11.5 Nie klasyfikuje się jachtów, które nie ukończyły żadnego wyścigu lub zostały w nim

    zdyskwalifikowane.

12.   MIEJSCE POSTOJOWE

        Jachty muszą być zacumowane w przyznanych im miejscach postojowych w porcyie

        Mairna Baza Mrągowo

13. NAGRODY

       Przyznane zostaną nagrody zgodnie z regulaminem organizatora przedstawionym pierwszego

       dnia wyścigów na tablicy ogłoszeń.

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
      Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz PRŻ4,

      Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności

      za uszkodzenia sprzętu lub za zranienia osób lub śmierć, wynikłe w związku z regatami,  

      przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania lub po regatach. Żadna z czynności wykonana  

      lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia  

      odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht

      wynikającą z udziału w regatach.
15. PRAWO DO WIZERUNKU
      Zgłaszając się do regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku   

      przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz

      we wszystkich materiałach dotyczących regat.

16. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII

      Wszystkich uczestników regat i osoby towarzyszące obowiązują zasady bezpieczeństwa w

      zakresie zachowań w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

16. INFORMACJE DODATKOWE

      Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z organizatorem:

 1. Bartłomiej Szarek – Tel . 663840555, adres e-mail: bartek@delphia24.pl
 2. Jakub Jurkiewicz – tel. 513086832, jakub@delphia24.pl
 3. Sebastian Jurkiewicz – tel. 660460796, sebastian@delphia24.pl
 4. Aleksander Fereniec – tel. 603491213, alek@delphia24.pl
 5. Sędzia Główny Mirosław Rychcik – 601651560, mirek.rychcik@wp.pl
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Mistrzostwa Polski 2020 została wyłączona  comments