Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Informacje Zarządu Walne Zebranie Członków
formats

Walne Zebranie Członków

Zarząd SRD24 informuje, iż Sprawozdawczo WyborczeWalne Zebranie Członków Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24 odbędzie się w dniu19 września2020r. ogodz.16:00wpierwszym terminie lub o godz.16:15w drugim terminie.Miejsce zebrania:Mercedes Club w Mrągowie–Sala Główna11-700 Mrągowo, ul. Młodkowskiego 40a, Proponowany porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania przez Prezesa SRD24.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.Przyjęcie porządku zebrania.

4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.

6.Sprawozdanie ustępującego Zarządu.

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz postawienie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

8.Powzięcie lub odrzucenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowegoza 2019r.

10.Wybór Prezesa SRD24.

11.Wybór Zarządu SRD24.

12.Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SRD24.

13.Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SRD24.

14.Wybór Sekretarza Komisji Rewizyjnej SRD24.

15.Wolne głosy i wnioski.16.Przyjęcie wniosków i zakończenie zebrania.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Walne Zebranie Członków została wyłączona  comments