Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Regaty ZAWIADOMIENIE O REGATACH Puchar Polski Klasy „Delphia-24OD” MRĄGOWO 5-6.06.2021
formats

ZAWIADOMIENIE O REGATACH Puchar Polski Klasy „Delphia-24OD” MRĄGOWO 5-6.06.2021

MRĄGOWO 5-6.06.2021
Organizatorem regat jest Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24.
„[DP]” – adnotacja w przepisie ZoR oznacza, że kara za złamanie tego przepisu może być niższa niż dyskwalifikacja. Decyzja odnośnie wysokości kary należy do Zespołu Protestowego.
1.PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w:
1.1 Przepisach regatowych żeglarstwa 2021-2024.
1.2 Przepisach klasowych klasy Delphia 24OD Stowarzyszenia Regatowego Delphia.
1.3 Zasadach organizacji regat żeglarskich -klasy amatorskie Polskiego Związku Żeglarskiego.
1.4 Międzynarodowych Przepisach o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu.
2.REKLAMOWANIE
2.1 Jacht i jego załoga muszą spełniać wymagania regulacji 20 World Sailing – Kodeks reklamowania.
2.2 Reklamy noszone na kadłubach i żaglach nie będą ograniczone po przedstawieniu w czasie
zgłoszeń do regat wykupionej na nie licencji w PZŻ.
3.WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
3.1 Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów klasy „Delphia-24OD”.
3.2 Uprawnione jachty mogą się zgłosić poprzez załączonego formularza i przesłanie go, wraz z
wymaganą opłatą na adres e-mail: bartek@delphia24.pl lub przez Portal www.upwind24.pl
3.3 Zgłoszenia ostateczne jachtów przyjmowane będą w Biurze Regat, na terenie Portu Jachtowego
Baza Mrągowo i dopuszczone do regat będą załogi, których zawodnicy przedstawią podczas
procedury zgłoszeniowej następujące dokumenty: > Badania lekarskie lub oświadczenie zawodnika o stanie zdrowia umożliwiającym udział w
regatach,

Amatorska licencja zawodnika PZŻ, minimum sternik,
Ważną na czas regat polisę ubezpieczenia OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia
wynikłe podczas wyścigów na kwotę min. 100 tys. euro
Dowód wpłaty wpisowego,
Świadectwo kwalifikacyjne jachtu.
4.WPISOWE
4.1 Wpisowe do regat wynosi: 500 zł

 1. PROGRAM REGAT
  5.1
  Data
  Dzień tyg
  Czas
  04.06.2021
  Piątek
  08:30 – 18:00
  Przyjmowanie zgłoszeń
  12:00
  Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia testowego
  05.06.2021
  Sobota
  10:55
  Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia i następnych
  06.06.2021
  Niedziela
  09:55
  Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia i następnych
  16:00
  Uroczyste zakończenie regat.
  5.2 Ostatniego dnia, na który zaplanowano wyścigi, żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany
  później niż o godzinie 12:00
 2. POMIARY
  6.1Każdy jacht musi przedstawić w czasie pomiarów ważny certyfikat pomiarowy jachtu i uzyskać
  akceptację mierniczego na zgłoszeniu, która jest warunkiem dopuszczenia do regat.
  6.2Jacht musi spełniać wymogi PRŻ 78.1 od godziny 09:30, pierwszego dnia regat do ostatniego
  wyścigu.
 3. INSTRUKCJA ŻEGLUGI Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w czasie procedury zgłoszeniowej. 8. MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT
  8.1 Portem postojowym w czasie regat będzie Marina Baza Mrągowo.
  8.2 Akwenem rozgrywania wyścigów będzie Jezioro Czos.
 4. TRASY
  Rysunek przedstawiony w Załączniku nr 1 przedstawia trasę, włączając kolejność okrążania
  znaków oraz stronę, po której każdy znak ma być pozostawiony.
 5. SYSTEM KAR
  10.1 Ma zastosowanie przepis PRŻ 44.1 – Przyjmowanie kar.
  10.2 Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.
  10.3 Decyzje Zespołu Protestowego w tych regatach będą ostateczne zgodnie z zarządzeniem
  Zarządu SRD 24 OD.
 6. PUNKTACJA 11.1 Stosowany będzie System Małych Punktów wg Dodatku „A” PRŻ. 11.2 Planowane jest rozegranie 10 wyścigów.
  11.3 Musi być rozegrany jeden wyścig, aby regaty o Puchar Polski Klasy Delphia 24 OD zostały
  uznane za ważne.
  11.4 W przypadku rozegrania 4 wyścigów i więcej, 1 najgorszy wyścig zostanie odrzucony.
  W przypadku rozegrania 8 wyścigów i więcej, 2 najgorsze wyścigi zostaną odrzucone. 11.5 Nie klasyfikuje się jachtów, które nie ukończyły żadnego wyścigu lub zostali w nim
  zdyskwalifikowane.
 7. MIEJSCE POSTOJOWE
  Jachty muszą być zacumowane w przyznanych im miejscach postojowych w porcie Mairna Baza Mrągowo
 8. NAGRODY
  Przyznane zostaną nagrody zgodnie z regulaminem organizatora przedstawionym pierwszego dnia
  wyścigów na tablicy ogłoszeń.
 9. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz PRŻ4, Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub za zranienia osób lub śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. 15. PRAWO DO WIZERUNKU Zgłaszając się do regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
 10. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII
  Wszystkich uczestników regat i osoby towarzyszące obowiązują zasady bezpieczeństwa w zakresie zachowań w trakcie epidemii SARS-CoV-2.
 11. INFORMACJE DODATKOWE
  Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z organizatorem:
 12. Bartosz Szarek – Tel . 663840555, adres e-mail: bartek@szarek.fun
 13. Jakub Jurkiewicz – tel. 513086832, jakub@delphia24.pl
 14. Sebastian Jurkiewicz – tel. 660460796 , sebastian@delphia24.pl
 15. Aleksander Fereniec – tel. 603491213 , alek@delphia24.pl
  Lub sędzia główny regat
  Andrzej Nowicki – 600 196 555 , nowickizagle@wp.pl
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O REGATACH Puchar Polski Klasy „Delphia-24OD” MRĄGOWO 5-6.06.2021 została wyłączona  comments