Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Różne ZAWIADOMIENIE O REGATACH Regaty Otwarcia Sezonu „Delphia-24OD” w dniach 21-22.05.2022
formats

ZAWIADOMIENIE O REGATACH Regaty Otwarcia Sezonu „Delphia-24OD” w dniach 21-22.05.2022

Published on 22/04/2022 by in Różne

Organizatorem regat jest Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24.1.PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w:
1.1 Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing.
1.2 Przepisach klasowych klasy Delphia 24OD Stowarzyszenia Regatowego Delphia.
1.3 Zasadach organizacji regat żeglarskich -klasy amatorskie Polskiego Związku Żeglarskiego.
1.4 Międzynarodowych Przepisach o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu.


2. REKLAMOWANIE
2.1 Jacht i jego załoga muszą spełniać wymagania regulacji 20 World Sailing – Kodeks reklamowania.
2.2 Reklamy noszone na kadłubach i żaglach nie będą ograniczone po przedstawieniu w czasie
zgłoszeń do regat wykupionej na nie licencji w PZŻ.


3. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
3.1 Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów klasy „Delphia-24OD”.
3.2 Uprawnione jachty mogą się zgłosić poprzez portal www.upwind24.pl lub w biurze regat pierwszego dnia regat na formularzu zgłoszenia.
3.3 Zgłoszenia należy przesłać w terminie: 01- 20.05.2022r. Zgłaszając się w systemie zawodnik/trener deklaruje prawdziwość wpisanych danych. Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę www.upwind24.pl. Zgłoszenia jachtów przyjmowane również będą w Biurze Regat w dniu 21.05.2022 na terenie Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego i dopuszczone do regat będą załogi, których zawodnicy przedstawią podczas procedury zgłoszeniowej następujące dokumenty:

> Badania lekarskie lub oświadczenie zawodnika o stanie zdrowia umożliwiającym udział w regatach,

> Amatorska licencja zawodnika PZŻ, minimum sternik,
> Ważną na czas regat polisę ubezpieczenia OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów na kwotę min. 100 tys. euro
> Dowód wpłaty wpisowego,
> Świadectwo kwalifikacyjne jachtu.


4.WPISOWE
4.1 Wpisowe na Regaty Otwarcia Sezonu „Delphia-24OD”w dniach 21-22.05.2022 wynosi: 400 zł
4.2 Wpisowe do regat należy opłacić przelewem na konto: 70109010140000000125981497 WBK S.A w tytule podając imię i nazwisko sternika oraz nr jachtu i wysłać potwierdzenie na adres: r.czajkowski.85@wp.pl

4.3 Jachty startujące w Pucharze Polski Delphia 24 musza spełnić warunki pkt. 17.

5.PROGRAM REGAT
Data 20.05.2022r. O godzinie 19.00 przywitanie załóg przy ognisku
Data 21.05.2022
Czas 09:00 – 10:00 Przyjmowanie zgłoszeń w biurze regat
11:00 Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia i następnych                                                                     19.00 impreza integracyjna
Data 22.05.2022
11:00 Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia i następnych
16:00 Uroczyste zakończenie regat.
5.2 Ostatniego dnia, na który zaplanowano wyścigi, żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany
później niż po godzinie 14:00

6.POMIARY
6.1 Każdy jacht musi przedstawić w czasie pomiarów ważny certyfikat pomiarowy jachtu i uzyskać
akceptację mierniczego na zgłoszeniu, która jest warunkiem dopuszczenia do regat.
6.2 Jacht musi spełniać wymogi PRŻ 78.1 od godziny 09:30, pierwszego dnia regat do ostatniego
wyścigu.

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w czasie procedury zgłoszeniowej oraz na platformie UPWIND24.

8. MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT
8.1 Portem postojowym w czasie regat będzie RJKP ul. Wilków Morskich 45, Poznań.
8.2 Akwenem rozgrywania wyścigów będzie Jezioro Kierskie.

9. TRASY

Wariant 1:

Start – 1 – 2 – 1 – 2 – META.

Wariant 2:

z flagą MKS 1

Start – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – META.

10. SYSTEM KAR
10.1 Ma zastosowanie przepis PRŻ 44.1 – Przyjmowanie kar.
10.2 Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.
10.3 Decyzje Zespołu Protestowego w tych regatach będą ostateczne zgodnie z zarządzeniem
Zarządu SRD 24 OD.

11. PUNKTACJA

11.1 Stosowany będzie system punktacji określony w Przepisach Regatowych żeglarstwa ISAF edycji 2021-2024. 11.2 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów.
11.3 Musi być rozegrany jeden wyścig, aby regaty o Puchar Polski Klasy Delphia 24 OD zostały
uznane za ważne.
11.4 W przypadku rozegrania 4 wyścigów i więcej, 1 najgorszy wyścig zostanie odrzucony.
W przypadku rozegrania 8 wyścigów i więcej, 2 najgorsze wyścigi zostaną odrzucone. 11.5 Nie klasyfikuje się jachtów, które nie ukończyły żadnego wyścigu lub zostali w nim
zdyskwalifikowane.

12. MIEJSCE POSTOJOWE
Jachty muszą być zacumowane w przyznanych im miejscach postojowych w porcie RJKP.

13. NAGRODY
Przyznane zostaną nagrody zgodnie z regulaminem organizatora przedstawionym pierwszego dnia
wyścigów na tablicy ogłoszeń.

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz PRŻ4, Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub za zranienia osób lub śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

15. PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

16. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII
Wszystkich uczestników regat i osoby towarzyszące obowiązują zasady bezpieczeństwa w zakresie zachowań w trakcie epidemii SARS-CoV-2.                                                                                                

17. Puchar Polski Delphia 24 OD

W Pucharze Polski jachtów Delphia 24 OD będą klasyfikowane jachty które wniosły opłatę startową do Pucharu Polski. Zgłoszenie oraz jednorazowa opłata za jacht wraz z załogą wynosi 500zł. 

Punkty do pucharu będą liczone od dnia wniesienia opłaty startowej na konto:  70109010140000000125981497 WBK S.A

Tytułem: opłata startowa Pucharu Polski Jacht POL XXX

18. INFORMACJE DODATKOWE


Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z organizatorem:

Roman Czajkowski – Tel . 666696150, adres e-mail: r.czajkowski.85@wp.pl    

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O REGATACH Regaty Otwarcia Sezonu „Delphia-24OD” w dniach 21-22.05.2022 została wyłączona  comments