Facebook YouTube E-mail
magnify
formats

Prodental CUP

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
„Długodystansowe Mistrzostwa Polski Południowo – Wschodniej w Żeglarstwie – Prodental Cup ”
Zalew Soliński – przystań Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

 

1. Regaty rozegrane zostaną w dniach 18 – 19.08.2012 r. na Zalewie Solińskim.
2. Port regat: Przystań Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
3. Organizatorem jest firma Prodental Centrum Zaopatrzenia Stomatologii i Medycyny.
4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami określonymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 2009-2012, Przepisami Stowarzyszenia Regatowego Klasy Delphia 24, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi.
5. Regaty zostaną rozegrane w klasach: Delphia 24 One Design, T1, T2, T3, Sport, Omega
6. Zgłoszenia do regat w dniu 18.08.2012 r. w godz. 08:00-10:00 na drukach dostarczonych przez organizatora.
7. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia do zawodów. Trasa regat będzie podana na odprawie sterników. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy Komisji Regatowej.
8. Sternik jachtu winien posiadać odpowiednie uprawnienia żeglarskie, ubezpieczenie OC, a jacht znaki identyfikacyjne na żaglu. Zawodnicy mogą zostać zobowiązani do umieszczenia na jachtach materiałów sponsorów regat. Obowiązuje posiadanie licencji PZŻ na reklamowanie. W regatach obowiązuje Kategoria C zgodnie z przepisami określonymi w Dodatku 1 PRŻ.
9. Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 18.08.2012 r. o godz. 10:00. na przystani Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
10. Planowany start do I wyścigu w dniu 18.08.2012 r. o godz. 11.30.
Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.
Przewiduje się rozegranie 3 wyścigów.
11. Rozegranie jednego (1) wyścigu uznaje regaty za ważne.
12. Regaty będą punktowane zgodnie z Dodatkiem A PRŻ przy zastosowaniu Systemu Małych Punktów
13. Wpisowe do regat 50 zł od jachtu (nie zależnie od ilości załogantów.
14. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu, oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
15. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy podczas procedury zgłoszeniowej  przedstawią następujące dokumenty:
– ubezpieczenie OC
– licencję PZŻ  na reklamowanie indywidualne ( jeśli dotyczy)
– Świadectwo Kwalifikacyjne Jachtu

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
16. Załogi sklasyfikowane na miejscach I-III (w każdej klasie) otrzymują puchary.
17. O podziale nagród rzeczowych decyduje Organizator.
18. Zrzucanie możliwe na przystaniach: przystań „Unitra” – tel. kom. 880 059 700, Baza Centralna Bieszczadzkiego WOPR – tel. kom. Bosman 607 384 523, Jacht Klub „Naftowiec” – Komandor: Piotr Rybczyński, tel: 604 979 544.

Opłata za zrzucanie oraz wyciąganie jachtu wg. cenników poszczególnych przystani.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Prodental CUP została wyłączona  comments