Facebook YouTube E-mail
magnify
formats

Nord CUP 2013

Zawiadomienie o regatach
Nord CUP 2013
29.6 – 7.7.2013
Gdańsk – Górki Zachodnie

 

 

1 PRZEPISY
1.1 W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.
1.2 Będą stosowane przepisy klasowe startujących klas.
1.3 Instrukcja żeglugi może zmienić niektóre przepisy regatowe.
1.4 Jeżeli występuje konflikt między językami, obowiązuje tekst angielski.

2 REKLAMOWANIE
Wymagane może być od jachtów, aby nosiły reklamy wybrane i dostarczone przez organizatora.

3 UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA
3.1 Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów klas:

Akwen A – program, trasy oraz opłaty znajdują się w załączniku A
29.06-01.07.2013
1. Mistrzostwa Polski klasy Hobie 16
2. Mistrzostwa Polski klasy Hornet
3. Mistrzostwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klasy 470
4. Jachty klasy Finn

Akwen B – program, trasy oraz opłaty znajdują się w załączniku B
29 – 30.06.2013
5. Jachty klasy Omega

Akwen C – program, trasy oraz opłaty znajdują się w załączniku C
29 – 30.06.2013
6. Delphia Yacht Kot Cup w klasie Delphia 24
7. Grand Prix Klasy Skippi 650

Akwen D – program, trasy oraz opłaty znajdują się w załączniku D
06 – 07.07.2013
8. Międzynarodowe Mistrzostwa Zatoki Gdańskiej Micro Cup – klasa Micro
9. Jachty klasyfikowane wg ORC Club
10. Jachty klasyfikowane wg KWR
11. Jachty w kategorii OPEN

Akwen E – program, trasy oraz opłaty znajdują się w załączniku E
05 – 07.07.2013
12. Mistrzostwa Polski klasy Nautica 450
13. Mistrzostwa Polski klasy D-One
14. Jachty klasy 505 (06-07.07.2013)
15. Jachty klasy Korsarz (06-07.07.2013)
16. Jachty klasy Żagle 500 (06-07.07.2013)

Akwen F – program, trasy oraz opłaty znajdują się w załączniku F
05 – 07.07.2013
17. Puchar Europy Wschodniej klasy Snipe
18. Jachty klasy Europa
19. Jachty klasy OK Dinghy

3.2 Dla jachtów akwenu D zostanie rozegrany wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna, który będzie wliczony również do klasyfikacji generalnej.
3.3 Uprawnione jachty mogą się zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.nordcup.pl, wraz z wymaganym wpisowym w terminie do 20.06.2013, na konto podane na stronie internetowej regat. Rejestracja bez dokonania wpłaty w terminie będzie traktowana jako zgłoszenie złożone po 20.06.2013.
3.4 Zgłoszenia po 20.06.2013 będą akceptowane pod następującymi warunkami: wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.nordcup.pl lub w biurze regat oraz wniesienie opłaty wpisowej przewidzianej dla zgłoszeń po 20.06.2013.

4 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat w dniu 28.06.2013 od godz. 18.00

5 LOKALIZACJA REGAT
5.1 Dołączona mapka dojazdu pokazuje usytuowanie portu regat.
5.2 Dołączona mapka akwenu pokazuje usytuowanie obszarów regatowych

6 PUNKTACJA
6.1 Jeden wyścig musi być rozegrany, aby uznać regaty za ważne.
6.2 (a) Gdy zostanie rozegrane mniej niż 4 wyścigi, wynikiem jachtu w serii będzie suma jego punktów za wyścigi.
(b) Gdy rozegrane będzie od 4 do 8 wyścigów, wynikiem jachtu będzie suma punktów jachtu z wyłączeniem jego najgorszego wyniku punktowego.
(c) Gdy 9 lub więcej wyścigów zostanie rozegrane, wynikiem jachtu w serii będzie suma punktów za wyścigi z wyłączeniem jego dwu najgorszych wyników punktowych.

7 MEJSCA POSTOJU
Jachty muszą stacjonować w przyznanych im miejscach w porcie jachtowym – marina Galion AZS (ul. Stogi 20, Gdańsk), z wyjątkiem klasy Delphia 24, która może cumować w marinie Delphia, ul. Przełom 24, Gdańsk-Górki Zachodnie.

8 OGRANICZENIA W WYCIĄGANIU Z WODY
Jachty kilowe nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej i na warunkach tam określonych.

9 SPRZĘT DO NURKOWANIA I PLASTIKOWE BASENY
W pobliżu jachtów kilowych, od sygnału przygotowania pierwszego wyścigu do końca regat nie wolno używać sprzętu do oddychania pod wodą i plastikowych basenów lub im podobnych.

10 KOMUNIKACJA RADIOWA
Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie jachtowi nie wolno ani nadawać przez radio ani otrzymywać komunikatów radiowych nie dostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to obejmuje telefony komórkowe.

11 NAGRODY
11.1 Mistrzostwa Polski: Trzy pierwsze załogi otrzymają medale Mistrzostw Polski.
11.2 Pozostałe klasy: Przewidziane są puchary dla pierwszych trzech miejsc w każdej klasie oraz jeden puchar w klasyfikacji za wyścig o Bursztynowy Puchar.
11.3 Przewidziane jest losowanie nagród rzeczowych dla wszystkich uczestników regat.

12 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4. Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

13 UBEZPIECZENIE
Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na okres regat.

14 IMPREZY TOWARZYSZĄCE
W ramach regat Nord CUP odbędą się także imprezy towarzyszące:
Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w klasie Techno 293 oraz Optymist grupa B i C, w terminie 2-4.7.2013. Regaty te są eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Techno 293.
Puchar Wójta Gminy Kolbudy
Zlot motorowodny Scandinavia Cup – impreza otwarta dla każdego miłośnika motorówek. Zlot odbędzie się w sobotę 6 lipca 2013.
Imprezy te ogłoszone zostaną odrębnymi zawiadomieniami.

15 ORGANIZATOR
Organizatorami regat są Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego AZS (więcej informacji na www.hotelgalion.pl) oraz firma Nautica Nord (www.nauticanord.pl)

16 DODATKOWE INFORMACJE
Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z organizatorami pod info@nordcup.pl.
Więcej informacji oraz informacje o noclegach na www.nordcup.pl.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania Nord CUP 2013 została wyłączona  comments