Facebook YouTube E-mail
magnify
Home Regaty Zawiadomienia o Regatach VOLVO Gdynia Sailing Days
formats

VOLVO Gdynia Sailing Days

VOLVO GDYNIA SAILING DAYS
Puchar Delphia24 oraz A-Class
Gdynia, 20-21 lipca 2013 r.
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Regatowym Delphia24 oraz Urzędem Miasta Gdyni. Regaty będą rozgrywane na akwenie Zatoki Gdańskiej w Gdyni w dniach 20-21 lipca 2013 r.

 

1. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013-2016 oraz niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją Żeglugi

2. REKLAMOWANIE
Organizator ma prawo wymagać noszenia reklam przez siebie dostarczonych zgodnie z Kodeksem Reklamowania ISAF.

3. ZGŁOSZENIA
3.1 Regaty rozegrane zostaną w klasach Delphia24 oraz A-Class.
3.2 Zgłoszenia do regat na drukach dostarczonych przez organizatora, będą przyjmowane w biurze regat w budynku YKP Gdynia, Aleja Jana Pawła II 11 w dniach 19.06. (piątek) w godz. 16.00 – 20.00 oraz 20.06. (sobota) w godz. 9.00 – 10.00.
3.3 Wpisowe do regat wynosi:
Delphia24 – 150,00 zł
A-Class – 60,00 zł

4. PROGRAM REGAT
4.1 Program regat będzie następujący:
Piątek 19.07.2013 r. 16:00-20:00 Rejestracja zgłoszeń
Sobota 20.07.2013 r. 9:00 – 10:00 Rejestracja zgłoszeń 11:00 Wyścigi
Niedziela 21.07.2013 r. 10:00 Wyścigi 16:00 Zakończenie regat

4.2 Planowane jest rozegranie 8 wyścigów 4.3 W dniu 21.07.2013 r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 14:00.

5. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat w trakcie procedury zgłoszeniowej.

6. PUNKTACJA, FORMAT REGAT
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.
a) W przypadku rozegrania mniej niż 5 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu będą liczone do jego punktacji końcowej,
b) W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony,

7. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji u Organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

8. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

9. NAGRODY
Regulamin nagród zostanie ogłoszony w dniu rozpoczęcia regat.

10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalania uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

11. ORGANIZATOR
Regaty są częścią imprezy VOLVO Gdynia Sailing Days 2013 organizowaną przez Polski Związek Żeglarski w porozumieniu z Urzędem Miasta Gdyni.

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Możliwość komentowania VOLVO Gdynia Sailing Days została wyłączona  comments