Facebook YouTube E-mail
magnify

Dane

Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24

05-075 Warszawa ul. Urocza 80A
NIP 9521985954
REGON 140386123
Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej;
numer pozycji: 101
Kontakt: biuro@delphia24.pl

Konto bankowe: Bank WBK 70 1090 1014 0000 0001 2598 1497

Wysokość wpisowego i składki członkowskiej:
Wpisowe    – 30,00 zł.
Składka      – 100,00 zł.

Władze Stowarzyszenia wybrane na Walnym Zebraniu w dniu 12-03-2016 r.

Prezes –
Skarbnik –
Sekretarz –
Członek –

Komisja Rewizyjna
– Przewodniczący
– Członek
– Członek

Pliki do pobrania:
Statut Stowarzyszenia

Deklaracja członkowska

Deklaracja członka wspierającego